เช็ค Emotion จากข้อความ เพียงแค่ "แอดไลน์ @ThaiMoji" แล้ว "พิมพ์ข้อความที่ต้องการ"